Anastasia Antonopoulou

Anastasia Antonopoulou

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Associate Professor

Σπουδές - Σταδιοδρομία
Σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο 1985).1986 – 1992. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη του καθηγητή Κλάους Μπέτσεν.

1987-1988. Με υποτροφία της αυστριακής πρεσβείας σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

1992. Διδακτορικό δίπλωμα.

1993. Εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα» στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2001. Εκλογή στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2004. Μονιμοποίηση στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας στο ίδιο Τμήμα.

2010. Εκλογή στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1998 μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (ως εκπρόσωπος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2003 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

Από το 2011  Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
      
Από το 2011  Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μετάφραση – Μεταφρασεολογία» του ΕΚΠΑ
      
2011 Μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Υπουργείου Πολιτισμού