Anastasia Antonopoulou

Anastasia Antonopoulou

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Associate Professor

Συνέδρια - Tagungen


·               Ως Εισηγήτρια/ Μέλος οργανωτικής επιτροπής/ Πρόεδρος συνεδρίας 

·               Als Referentin/ Mitglied des Organisationskomitees/Moderatorin

·               Διεθνές   Συμπόσιο «Ο Περιηγητισμός στην Ελλάδα τον 18ο και 19ο αιώνα», Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1997.  (Εισηγήτρια)

·               [Ιinternationale Konferenz Periegesen  in Griechenland im 18. und 19. Jahrhundert , Athen 1997, Fachbereich für französische Philologie] (Referentin)

·               Διεθνές Συνέδριο «Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα. Διαστάσεις - Μετασχηματισμοί – Όρια», Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής  Γραμματολογίας, Αθήνα 2001. (ΕισηγήτριαΜέλος οργανωτικής επιτροπής)

·               [Internationale Konferenz Der Naturalismus in Griechenland: Dimensionen – Transformationen – Grenzen, Griechische  Gesellschaft für Vergleichende Literaturwissenschaft, Athen 2001] Referentin/ Mitglied des Organisationskomitees

·                 Διεθνές Συνέδριο «Γραφές της μνήμης. Σύγκριση – Αναπαράσταση – Θεωρία»,  Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής  Γραμματολογίας σε συνεργασία με τον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Αθήνα 2008.  (Μέλος οργανωτικής επιτροπής/ Πρόεδρος συνεδρίας)

·               [Internationale Konferenz Die Schrift der Mneme. Vergleich - Darstellung – Theorie. Griechische  Gesellschaft für Vergleichende Literaturwissenschaft, Athen 2008] (Mitglied des Organisationskomitees/ Moderatorin)

·               Συμπόσιο «Georg Trakl. Από τα τέλη του 19ου στις αρχές του 21ου αιώνα». Τμήμα     Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2010. (Εισηγήτρια)

·               [Symposium Georg Trakl. Vom Ausgehenden 19. bis zu den Anfängen des 21.Jahrhunderts, Athen 2009] (Referentin)

·               Ημερίδα «Οι μεταφραστικές σπουδές σήμερα», Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2008. (Μέλος οργανωτικής επιτροπήςΠρόεδρος συνεδρίας)

·               [Tagung Die Übersetzungsstudien heute, Fachbereichsübergreifender Postgraduiertenstudiengang Übersetzung – Übersetzungswissenschaft der Universität Athen, Athen 2008] (Mitglied des Organisationskomitees/ Moderatorin)

·               Συμπόσιο «Friedrich Schiller:  Ποιητής – Δραματουργός – Στοχαστής».  Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοέμβριος  2010. (Εισηγήτρια/ Μέλος οργανωτικής επιτροπής/ Πρόεδρος συνεδρίας)

·               [Symposium Friedrich Schiller:  Dichter -  Dramatiker – Denker. Fachbereich für deutsche Sprache und Philologie der Universität Athen, Athen 2010] (Referentin/ Mitglied des Organisationskomitees/Moderatorin)

·               Χάινριχ φον Κλάιστ: για τα 200 χρόνια από το θάνατό του. Συνέδριο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών 8 - 10 Δεκεμβρίου 2011
(Μέλος οργανωτικής Επιτροπής/ Πρόεδρος συνεδρίας)

·               [Heinrich von Kleist - zum 200. Todestag Tagung des Fachbereichs für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen 8 - 10 Dezember 2011. (Mitglied des Organisationskomitees/ Moderatorin)

·               Η ποιητική του τοπίου. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 19 -22 Ιανουαρίου 2012.
·               (Μέλος οργανωτικής Επιτροπής/ Εισηγήτρια/ Πρόεδρος συνεδρίας

·               [Die Poetik des Raumes. Tagung der griechischen Gesellschaft für    Vergleichende Literaturwissenschaft,  Athen, 19-22 Januar  2012
·               (Referentin / Mitglied des Organisationskomitees/ Moderatorin